Dagsorden generalforsamling 27. oktober 2022

Næstved den 23. oktober 2022

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Seniorklubben Fjorden
torsdag den 27. oktober 2022 kl. 14:00.

Generalforsamlingen afholdes i Næstved Golfklubs restaurant,

Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse (fremsendt i mail til medlemmerne som bilag til denne dagsorden)

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen (p.t. ingen forslag)

6. Forslag fra medlemmerne (intet modtaget)

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9 *)

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9 **)

9. Eventuelt

*) Ad pkt. 7. Valg til bestyrelse og suppleanter
jf. § 6 og § 9, stk. 1: På valg som ordinære medlemmer er Vivi Norby og Tom Nielsen. Begge er villige til genvalg.
jf. § 6 og § 9, stk. 3 og stk. 5: Valg af suppleanter til bestyrelsen ikke aktuelt dette år.
**) Ad pkt. 8. Valg af revisor og suppleant
jf. § 6 og § 9, stk. 3 og stk. 5: Valg af revisorer ikke aktuelt dette år.


Seniorklubben er vært ved en kop kaffe med kringle under generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Seniorklubben Fjorden

Indkaldelse generalforsamling 2022

Næstved den 11. oktober 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 i Seniorklubben Fjorden

torsdag den 27. oktober 2022 kl. 14:00.


Generalforsamlingen afholdes i Næstved Golfklubs restaurant,

Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

1. Valg af dirigent

2. Formandsberetning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg til bestyrelse og suppleanter jf. § 6 og § 9

8. Valg af revisor og suppleant jf. § 6 og § 9

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før general­forsam­lingen afholdes, dvs. senest onsdag den 19. oktober 2022.
Det/de pågældende for­slag sendes via e-mail til formanden for bestyrelsen Tom Nielsen

eller ved post til Tom Nielsen, Parkvej 156,

1 – 140, 4700 Næstved.

Seniorklubben er vært ved en kop kaffe med kringle under generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Seniorklubben Fjorden

Aktuel INFO