Bestyrelsen

Formand

Tom Nielsen
Mob. 24797047
mailto:tomogco1@gmail.com

Næstformand

Vivi Nordby
Mob. 40327433
mailto:vivinordby@stofanet.dk

Kasserer

Helge Larsen
Mob. 41420619
mailto:Helge.4700@gmail.com

Sekretær

Niels Bruun
Mob. 25301487
mailto:niebruun@gmail.com

Ordinært bestyrelsesmedlem

Anne-Grethe Torpe
Mob. 24201896
mailto:agtorpe@dadlnet.dk

1. suppleant

Ole Olsen
Mob. 28570062
mailto:ool@stofanet.dk

2. suppleant/Turneringsansvarlig

Palle Bauer
Mob. 52504789
mailto:palle.bauer@gmail.com