Spilformer (kun visse medtaget)

Flagspil
Hver deltager får udleveret et flag (skriv navn på). Flaget placeres, hvor bolden ligger, når spilleren har brugt så mange slag som banens par + de tildelte slag. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsættes på en ny runde, til slagene er brugt. Vinderen er den, som når længst.

Foursome
2 spillere danner par og spiller mod et andet par.
Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spille­handicap.

Gul Bold
Gul Bold er et holdspil for 3 eller 4 spillere og spilles i Seniorklubben således:
Den gule bold spilles af hver spiller efter tur på hvert 3./4. hul.
Holdscore: To spilleres scorer tæller. Den gule bold scorer dobbelt (så længe den er i spil), hvortil kommer scoren for den bedste blandt de øvrige spillere.
Mistes den gule bold, tæller scoren for spilleren, der skulle have spillet med den gule bold, som normalt. Hertil kommer scoren for den bedste blandt de øvrige spillere.
Gul Bold dømmes mistet for resten af spillet, hvis den
- er out of bounds
- er i strafområde (og ikke kan spilles uden straf)
- ikke kan findes eller ikke kan spilles uden straf.
 
Hvis en forkert spiller slår gul bold, har holdet mistet gul bolds point på hullet.

Greensome
2 spillere danner par og spiller mod et andet par. Begge spillere i parret slår ud fra teestedet, og parret vælger den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter slår spillerne på skift ligesom i foursome.
Spillehandicap udregnes således: Spilleren med lavest spille­handi­cap vægter 60 procent, mens makkeren kun vægter 40 procent.

Eks.: Spiller A har 12 slag og spiller B har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12 x 0,6 + 18 x 0,4 = 14,4 som afrundes til 14.

Hulspil
Hvert hul repræsenterer et point, som der spilles om. Laveste score på hullet vinder hullet. Er scorer ens, deles hullet, og der uddeles ingen point. En match vindes af den spiller, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille. Ender matchen uafgjort, kan der spilles ”sudden death” for at finde en vinder.

Mexican Scramble

Spilles ligesom en (Texas) Scramble med den forskel, at spilleren, hvis slag lige er blevet brugt, ikke får lov at slå det næste.

Norsk Stableford
Der spilles Stableford; men på hvert hul skal ét slag erstattes af et kast. Man vælger selv, hvornår der skal kastes. Kastet tæller som et slag. Manglende kast (uanset årsag) koster 2 straffeslag.

Slagspil
Tæl dine slag sammen efter runden. Spilleren, der har brugt færrest slag vinder. Kan spilles uden handicap (”scratch”) eller med handicap, hvor spillehandicappet trækkes fra bruttoscoren for at få nettoscoren.
I Seniorklubben begrænses det totale antal slag på alle huller til hullets par + 5 slag.
Kommer spilleren ikke i hul med de tilladte slag, samles op, og den maximale score noteres på kortet.

Texas Scramble
Texas Scramble er et holdspil.
Når alle har drivet ud, vælges holdets ”bedste bold”, og fra dennes placering slår alle deres andet slag. Derfor markeres bolden lidt fra sin placering. De øvrige bolde opsamles og holdes klar. Holdet har nu brugt ét slag.
Ejeren af ”den bedste bold” slår derpå først sin bold, og resten af holdet herefter deres bolde fra samme placering. Den ”bedste bold” vælges og markeres. Holdet har nu brugt to slag.
Således fortsættes til første bold er i hul (herved automatisk ”bedste bold”).
På scorekortet noteres holdets score for ”bedste bold”.
Bemærk:
Eventuelle krav til antallet af den enkelte spillers drives, som skal anvendes, vil fremgå af INFO for den pågældende turnering på GolfBox. 

For fyldigere omtale af forskellige spilformer følg dette link  til Golf.dk https://www.golf.dk/nyhed/spilformater